Chief Operating Officer – Morakniv

Morakniv AB är en framgångssaga med en mycket positiv utveckling under senare år och idag det ledande knivvarumärket i Norden. Alla produkter är tillverkade i Mora, där det finns en 400 årig lång tradition av knivmakeri. Företaget är fortfarande familjeägt med produktutveckling och tillverkning av knivar som levereras till alla delar av världen. Utanför Norden är Morakniv ett nischvarumärke för de kunniga och kvalitetskrävande knivanvändarna.

Framgång och ambitioner innebär också nya och tuffare utmaningar än någonsin innan. Vi söker nu en COO som kommer ansvara för planering och exekvering kring all tillverkande verksamhet, jämte uppföljning och effektivisering av densamma. Rollen är en given del av företagets ledningsgrupp och förväntas där bidra till värdeskapande dialoger och beslut med såväl strategisk höjd som i operativa frågor.

 

Erfarenhet & kompetens

 • Omfattande erfarenhet från ledande befattningar inom tillverkning, produktionsutveckling och förebyggande underhåll.
 •  Erfarenhet av att leda eller kravställa andra operationella funktioner än tillverkning
 •  Flerårig erfarenhet av ledningsgruppsarbete med erfarenhet att utveckla planer och
  strategier för en kommersiellt gångbar och hållbar produktion.
 • Erfarenhet kring kommersiella förhandlingar, affärsjuridik och företagsekonomi.
 •  Önskvärd med god materialförståelse inom såväl metall som plast med tillhörande
  produktionskunskap.
 • Önskvärt med erfarenhet från tillverkande företag som genomgått en s.k. tillväxtresa
  och/eller förändringsarbete

Personlighet & Ledarskap

 •  En strukturerad och resultatorienterad ledare som har förmågan att prioritera och uppnå uppsatta mål.
 • Står för ett inkluderande och lyhört ledarskap
 • Nyfiken, socialt säker, entusiasmerande och initiativtagande, med stark integritet.

Ansvarsområden & Målsättningar 

 • Leda och ta ansvar för det dagliga arbetet inom tillverkning, underhåll, produktionsteknisk förbättring samt kvalitets- och miljöstyrning med ett totalt personalansvar om ca 140 personer.
 • Att som ledningsgruppsrepresentant förvalta ett gemensamt ansvar för hela
  verksamheten.
 •  Ansvara för kravställning och beställning av relevanta tjänster, internt eller externt, som främjar en driftsäker och förutsägbar produktionsmiljö.
 • Främja en stark kultur av Talent Management för att kunna internrekrytera
  framtidens specialister och ledare.
 • Som en del av godkänd strategiplan – exekvera och uppnå Moraknivs tillverkningsmål.
 • Säkerställa produktionsförmåga i linje med vid var tid gällande tillväxtplan och i detta arbete överväga alla tänkbara alternativ som säkrar bolagets tillväxtmål kombinerat med värdegrund och ägarintressen.

Placeringsort: Mora

VILL DU HA MER INFORMATION?

Vi ser fram emot att svara på dina frågor. Vänligen kontakt: 

Anna Forsberg
anna.forsberg@dmatch.se
+46 73 807 62 66

VÄLKOMMEN MED DIN INTRESSEANMÄLAN

POLICY ON HANDLING OF INFORMATION

As a recruitment and staffing company, we collect information and data about you as a candidate. We handle all information and data in a safe and secure way to protect your integrity. Our working processes and IT-support systems are developed to comply with and strictly follow the requirements of the General Data Protection Regulation (GDPR). Please read more in Dmatch Privacy Policy.