VD – Företag inom proptech/säkerhetsbranschen (konfidentiellt)

Vår kund är ett mindre företag inom proptech/säkerhetsbranschen som ägs av en större koncern.

Bolaget söker nu en VD som framgångsrikt ska utveckla befintlig och ny affär och därigenom skapa en kraftig tillväxtresa med hög lönsamhet. Fokus kommer ligga på att vidareutveckla kunderbjudandet, stärka intjäningsförmåga i Sverige/Norden, identifiera nya intäktsströmmar och tillsammans med moderkoncern hitta tillväxtsynergier.

Som person har du bevisad förmåga att bedriva ett transparent och inkluderande ledarskap. Du är resultatorienterad med en förmåga att jobba både analytiskt och med mjuka värden. Du har en gedigen kommersiell erfarenhet med bakgrund från försäljning med fördel i entreprenöriell miljö samt en förmåga att kunna omsätta teknik till affärer.

VILL DU HA MER INFORMATION?

Vi ser fram emot att svara på dina frågor. Vänligen kontakta:

Alma Pedersen 
alma.pedersen@dmatch.se
+46 79 076 23 37

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN

POLICY ON HANDLING OF INFORMATION

As a recruitment and staffing company, we collect information and data about you as a candidate. We handle all information and data in a safe and secure way to protect your integrity. Our working processes and IT-support systems are developed to comply with and strictly follow the requirements of the General Data Protection Regulation (GDPR). Please read more in Dmatch Privacy Policy.