Chef Strategi, Affärsutveckling och Public affairs – Tekniska Verken

Är du en innovatör som drivs av att utveckla nya och smarta lösningar? Är du en snabbtänkt, analytisk och resultatorienterad ledare, som vill vara med på vår spännande resa framåt och fortsätta utveckla ett av energibranschens ledande företag? Tekniska verken söker nu en Strategi Chef som blir en nyckelspelare för företagets vision – att bygga världens mest resurseffektiva region.

 

I ROLLEN INGÅR

 • Övergripande verksamhets- och personalansvar för Staben Strategi, Affärsutveckling och Public Affairs (leda, engagera och utveckla verksamheten och medarbetarna)
 • Ansvarar för utveckling, implementering och genomförande av processerna för strategisk planering i koncernen (omvärldsbild, strategisk plan och affärsplan). Säkerställa den röda tråden inom koncernen.
 • Övergripande ansvara för hur koncernens Affärsutveckling, Public Affairs och strategiprojekt, prioriteras, genomförs och följs upp
 • Vara kunskapsresurs och bollplank för samtliga affärsområden och staber i deras arbete kring strategi och affärsutveckling. Våga utmana och ha förmåga att sätta tydliga mål kring genomförande och uppföljning
 • Vara en aktiv medlem i koncernledningen, som inkluderar samarbete och samverkan på bredden både inom och utom bolaget, allt från koncernledningsgrupp, till olika externa aktörer och partners i affärssammanhang
 • I förekommande fall driva eller aktivt delta i partnerskaps-, förvärvs- eller fusionsprojekt som är relaterade till Tekniska Verken

VI SÖKER DIG SOM

 • Erfarenhet av att ansvara för och genomföra utveckling, implementering och genomförande av processerna för strategisk planering (omvärldsbild, strategisk plan och affärsplan) i större företag eller koncern
 • Erfarenhet från att jobbat konkret med strategiarbete och/eller affärsutveckling både med process och uppföljning, gärna från konsultbranschen som senior och leveransansvarig konsult/chef
 • Erfarenhet av att självständigt driva stora projekt
 • Erfarenhet av att som operativ chef (ex VD, AO-chef, avdelning) eller konsultchef leda och utveckla verksamheter och dess medarbetare med ett ledarskap som följer koncernens ramverk kring det ”Goda Ledarskapet”, dvs en öppen, jordnära och prestigelös ledare som kan leda genom att inspirera genom tydliga idéer för hur verksamheten kan utvecklas med starkt genomförande.
 • Önskvärt med erfarenhet av affärsutvecklingsarbete inom innovation (forskning och utveckling) och/eller kunddialogen (ex cirkulär- och digital transformation)
 • Har en naturlig fallenhet samt erfarenhet att se möjligheter och hitta nya lösningar inom ramen för givna (ibland sväva) regler och lagar
 • Önskvärt med erfarenhet från Energibranschen eller näraliggande branscher
 • Önskvärt ha ett starkt teknikintresse med god teknikförståelse
 • Krav på relevant akademisk examen tex från Universitet eller Högskoleutbildning; Civilingenjör, Civilekonom, eller motsvarande
 • Mycket god förmåga i både svenska och engelska (tal och skrift)

 

 

 

Energibranschen är en bransch i förändring och Tekniska verken vill vara en aktivt drivande aktör i omvandlingen. Koncernen vill också vara en aktiv och ledande aktör i branschens klimat- och miljöarbete. För att bygga världens mest resurseffektiva region är hållbarhet en viktig faktor. Koncernen har en bred verksamhet att leverera produkter och tjänster som har stor betydelse för samhället och ekologisk hållbarhet.Med en förhållandevis diversifierad produkt- och tjänsteportfölj, finansiella styrka, professionella och dedikerade medarbetare och en bransch i förändring skapas goda förutsättningar att inte bara möta en ny, spännande framtid utan också forma den.”

Vill du ha mer information?

Vi ser fram emot att svara på dina frågor. Vänligen kontakta:

Rebecca Uhrfeldt
rebecca.uhrfeldt@dmatch.se
+46 70 484 00 83

POLICY ON HANDLING OF INFORMATION

As a recruitment and staffing company, we collect information and data about you as a candidate. We handle all information and data in a safe and secure way to protect your integrity. Our working processes and IT-support systems are developed to comply with and strictly follow the requirements of the General Data Protection Regulation (GDPR). Please read more in Dmatch Privacy Policy.