Chief Technology Officer – Reclaimit

Reclaimit har skapat ett unikt och effektivt eftermarknadssystem som kan anpassas till olika branscher inom e-handeln. Företaget grundades 1999 och har 28 anställda med kontor i Stockholm och Piteå. Totalt har de hanterat över 18 miljoner returer med 600+ kunder globalt. De är marknadsledande i Norden med lösningar som bygger på en solid grund av eftermarknadsexpertis och avancerad teknik. Reclaimit är inne i en stark expansionsfas och vill nu förstärka bolaget med en Chief Technology Officer, som kommer att ha en nyckelroll för att skala bolaget mot uppsatta tillväxtmål samt ansvarar för systemarkitektur och dess skalbarhet. 

Erfarenhet och Kompetens

 • Erfarenhet från SW design och arkitekturfrågor (skalbarhet, roadmaps, prestanda, etc)
 • Kompetens att sätta rutiner, dokumentation, processer, etc (mot interna tech teamet)
 • Erfarenhet av SaaS, Cloud och med fördel modulära system
 • Merit med erfarenhet av IT säkerhetsfrågor
 • Merit med erfarenhet av E-Commerce och retail
 • Merit med internationell erfarenhet med fokus på Norden/Europa
 • God svenska och engelska i tal och skrift

Personlighet och ledarskap

 • Prestigelös, ödmjuk och inkännande
 • Teamorienterad, agera efter: ”vinna och förlora som ett team”
 • Strukturerad och metodisk, lösningsorienterad
 • Ha respekt för olika individer på företaget
 • Inkluderande, öppen och nyfiken
 • En ”Doer” med strategisk höjd och resultatorienterad
 • Driv att vilja ta saker i mål – målinriktad
 • Analytisk, strukturerad och metodisk
 • Entreprenöriell drivkraft
 • Driven, initiativtagande och självgående

Ansvarsområden och målsättningar

ÅR 1

 • Förstå företagets tekniska landskap: Ta tid för att förstå den aktuella tekniska infrastrukturen, systemen och processerna inom Reclaimit. Det inkluderar att bli bekant med befintliga teknologier, teamstrukturer, arbetsflöden och smärtpunkter, liksom de olika produkterna.
 • Utveckla och skapa en teknisk roadmap: Samarbeta med ledningsteamet för att skapa en omfattande teknisk roadmap som är anpassad till företagets långsiktiga mål för att erbjuda alla tjänster under en enhetlig Frontend (UFO). Identifiera nyckelområden för teknisk förbättring, innovation och effektivitetsförstärkning och påbörja leverans av UFO-roadmap.

 • Anpassa teknisk strategi i linje med affärsmål: Se till att tekniska initiativen är anpassade och bidrar till att uppnå företagets övergripande affärsmål. Översätt affärsbehov till tekniska lösningar som driver tillväxt, intäkter och effektivitet.

 • Förbättra skalbarhet och flexibilitet: Utvärdera och uppgradera system och infrastruktur för att säkerställa skalbarhet och flexibilitet, vilket möjliggör snabb anpassning till förändringar på marknaden eller affärsbehov.

 • Integration och kompatibilitet: Se till att SaaS-produkten kan integreras sömlöst med andra system och plattformar, vilket möjliggör enkel användning av kunder och underlättar kompatibilitet i tekniska ekosystemet.

ÅR 2 – 3

 • Teambuilding och ledarskap: Skapa och bygga upp högpresterande utvecklingsteam. Detta innebär att anställa, handleda och behålla toppbegåvning samtidigt som en kultur av innovation, samarbete och kontinuerlig förbättring främjas inom tech-teamet.

 • Förbättra skalbarhet och flexibilitet: Utvärdera och uppgradera system och infrastruktur för att säkerställa skalbarhet och flexibilitet, vilket möjliggör snabb anpassning till förändringar på marknaden eller affärsbehov.

 • Implementera nya teknologier och innovationer: Introducera nya teknologier eller metoder som kan effektivisera processer, öka effektiviteten, minska kostnader och förstärka företagets konkurrenskraft på marknaden.

 • Förbättra cybersäkerhetsåtgärder: Förstärka säkerhetsåtgärder för att skydda företagets data, infrastruktur och immateriella tillgångar från eventuella hot. Implementera robusta säkerhetsprotokoll och strategier.

 • Driva innovation och forskning: Främja en kultur av innovation genom att stödja och uppmuntra R&D-insatser, utforska nya teknologier och experimentera med nya idéer för att ligga steget före branschtrenderna.

 • Mäta och rapportera framsteg: Skapa och upprätta nyckeltal (KPI:er) för att mäta hur väl tekniska initiativen lyckas. Rapportera regelbundet utvecklingen till ledningsteamet och intressenter, där lyfts fram prestationer och områden som kan förbättras.

Start: Q1 2024

Placeringsort: Piteå med omnejd eller Stockholm

Rapporterar till: CEO

Resor: Placeringsort Stockholm kommer innebära 50% resande till Piteå

 

DO YOU WANT MORE INFORMATION?

We’re looking forward to answer your questions and supply you with more information. Please contact:

Daniel Naseri                                   Isabella Biderbeck 
daniel.naseri@dmatch.se              isabella.biederbeck@dmatch.se
+46 721 81 14 11                               +46 708 74 14 42

APPLY TO THE POSITION HERE

POLICY ON HANDLING OF INFORMATION

As a recruitment and staffing company, we collect information and data about you as a candidate. We handle all information and data in a safe and secure way to protect your integrity. Our working processes and IT-support systems are developed to comply with and strictly follow the requirements of the General Data Protection Regulation (GDPR). Please read more in Dmatch Privacy Policy.