Interim CTO – Stöldskyddsföreningen

Vill du vara med och bygga Sveriges förmåga att förebygga digitala brott såsom dataintrång, Id-kapning, phishing etcetera?  Har du förmågan att leda förändringsarbete i en omfattande digital transformation? Då är du säkert personen vi söker. Stöldskyddsföreningen genomgår nu en omfattande förändringsresa och behöver omgående få in en Interim CTO att leda arbetet.

Stöldskyddsföreningen (SSF) har arbetat med säkerhetsfrågor sedan 1934 och har byggt upp en unik erfarenhet och kompetens genom sitt brottsförebyggande med brottsförebyggande arbete, informationsspridning och opinionsbildning. Arbetet drivs utan vinstsyfte vilket är en garanti för att råd och budskap är till för användarens bästa.

Traditionellt har SSF arbetat med att förebygga fysiska brott som stölder och bedrägerier, men under flera år har de digitala brotten (exempelvis bedrägeribrott och informationsstölder) ökat mycket kraftigt. Därför satsar nu SSF brett på att förebygga brott med digitala verktyg genom att bland annat tillsammans med Polisen och Myndighetens för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) starta ett kunskapscenter mot digitala brott. SSF har även skapat en varningsgrupp där 50 av landets främsta cybersäkerhetsaktörer inom myndighets och företagsområdet bjudits in. Samtidigt med det har SSF tagit fram säkerhetskollen.se, flera digitala normer och startat upp arbetet med att göra utbildningsverksamheten digital.

SSF har inlett en omfattande transformation av sitt sätt att bedriva verksamhet och behöver omgående få in en Interim CTO att leda förändringen. I rollen som CTO kommer du leda den digitala transformationen tvärs över organisationen. Vi söker en trygg ledare som kan starta springande. Du behöver ha en god förmåga att prioritera och arbeta genom andra.

 

Kompetens & Erfarenhet

 • Erfarenhet från seniort ledarskap, gärna i roller som Tech Lead och CTO
 • Erfarenhet från start-up/tillväxtbolag (”lyckats med tillväxtresor”)
 • Erfarenhet av att arbeta med olika byråer och leverantörer. Van att kravställa.
 • Känna till ”best practise” inom olika IT-områden. Vana att driva digitala transformationer.
 • Förmåga att skapa struktur och samstämmighet i olika projekt.
 • Förmåga att stötta/coacha utvecklarorganisationen i dess dagliga arbete. Förståelse för hur långt tid specifik utveckling tar samt hur relevant funktionalitet drivs.
 • Önskvärt med erfarenhet av programmering och vana att agera ryggmärg i hela arkitekturen
 • Relevant akademisk examen
 • Relevant teknisk bakgrund från utveckling

Personlighet & Ledarskap

 • Trygg ledare som kan starta springande med tydligt driv och integritet
 • Entreprenöriell attityd som trivs i och kan hantera en turbulent miljö
 • God förståelse för de olika leden men även helhetsperspektivet. God förmåga att prioritera och arbeta genom andra.
 • Data-driven, metodisk, strukturerad, teknikintresse och hands-on/handlingskraftig
 • Kommunikativ, nyfiken, lyhörd, proaktiv och samtidigt en ödmjuk ”teamplayer”
 • Innovativ med förmåga att exekvera och lösningsorienterad
 • Kombination av strategiskt tänk med ett pragmatiskt driv
 • Affärsdriven ledare. Kostnadsmedveten med ”bootstrapping” mentalitet

Ansvarsområden

 • Koordinera IT-frågor ur ett ledningsperspektiv.
 • Leda koordineringen av interna IT-enheter
 • Leda IT-stabens arbete
 • Ansvara för att kommunicera och vidareutveckla IT-strategin kopplat till affärsstrategin
 • Driva den strategiska IT-utvecklingen framåt genom att:
  Säkra att IT:s möjligheter utnyttjas i produkt- och verksamhetsutvecklingen.
  · Agera rådgivare och inspiratör till ledningsgruppens medlemmar kring IT:s möjligheter och i övergripande IT-frågor.
  · Säkerställa en tvärfunktionell IT-samordning inom hela verksamheten.
  · Säkra tillgång till rätt IT-kompetens för att realisera företagets affärsplaner.
 • Skapa konsensus kring IT-strategier, policies och standarder.
 • Tillsammans med verksamhetsansvariga säkra att effekten och verksamhetsnyttan med genomförda IT-investeringar redovisas och följs upp på ett strukturerat sätt.

Målsättningar

 • Modernisera/optimera nuvarande IT-landskap till molnet.
 • Tydliggöra och stätta sprintar för strategi/roadmap
 • Skapa en helhetsöverblick så att alla system pratar med varandra och skapar en helhet.
 • Optimera förnyat arbetssätt med verktyget Jira och implementering av ny funktionalitet
 • Optimera SSF rutin för säkerhetskrav.
 • Utveckla verksamhetsarkitektur och informationshantering (klassificering av data och masterdata)

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN

VILL DU HA MER INFORMATION?

Vi ser fram emot att svara på dina frågor. Vänligen kontakta: 

Anna Forsberg
anna.forsberg@dmatch.se
+46 73 807 62 66

POLICY ON HANDLING OF INFORMATION

As a recruitment and staffing company, we collect information and data about you as a candidate. We handle all information and data in a safe and secure way to protect your integrity. Our working processes and IT-support systems are developed to comply with and strictly follow the requirements of the General Data Protection Regulation (GDPR). Please read more in Dmatch Privacy Policy.