WTEQ Walk

Välkommen till WTEQ promenaden där våra medlemmar får möjligheten att kombinera rörelse med samtal. Inspirationen har hämtats från det lyckade konceptet VD promenaden som skapats av Jonas Kosh på Michael Berglund. Precis som deras insikter bevisat, läggs det ytterst lite tid på att nätverka då kalendern oftast är fulltecknad. Det saknas därför tid att att kunna bolla tankar med en branschkollega. Detta är något vi vill förändra och förbättra med hjälp av WTEQ promenaden då våra medlemmar ges tillfälle att knyta kontakter med andra kvinnor inom techbranschen och på så sätt hitta gemensamma beröringspunkter.

Nästa promenad kommer ske den 16/9 där 15 aktiva kvinnor i vårt nätverk på mindre/medelstora bolag blir inbjudna för en gemensam promenad och lunch på Djurgården. 

Känner du själv att detta är något för dig, eller har du någon i ditt nätverk som du vill rekommendera är det bara att höra av sig till wteq@dmatch.se

POLICY ON HANDLING OF INFORMATION

As a recruitment and staffing company, we collect information and data about you as a candidate. We handle all information and data in a safe and secure way to protect your integrity. Our working processes and IT-support systems are developed to comply with and strictly follow the requirements of the General Data Protection Regulation (GDPR). Please read more in Dmatch Privacy Policy.