Är du en Tech Professional som söker en ny utmaning?

Dmatch är ett företag verksamt inom Rekrytering & Interim, specialiserat inom Tech, och söker ständigt efter personer som dig, med relevant kompetens och erfarenhet. Vi behöver kandidater med tyngd på tekniskt fokus, men också kandidater med fokus på affärer och användargränssnitt. Kan du kombinera dessa områden är det ännu bättre!

Vi söker Tech professionals i alla åldrar och nivåer av erfarenhet för spännande positioner i långsiktiga anställningar. Vi söker även kandidater med intresse för frilans/interim uppdrag. Är du en professionell frilanskonsult som letar efter ett nytt gig? Vi hjälper dig gärna till ditt nästa uppdrag.

VILKET TYP AV FÖRETAG VILL DU JOBBA FÖR?

Tech-branschen söker ständigt efter kompetenta och motiverade personer. Bara i Sverige räknar man med att det behövs upp till 70 000 mer personer inom Tech – Digital – ICT industrin de kommande åren.

Du är efterfrågad! Som Tech professional är dina kunskaper och färdigheter en eftertraktad resurs. För att stödja dig som kandidat på bästa möjliga sätt kommer vi att utmana våra kunder i diskussioner kring kraven på våra kandidater. Vi åtar oss att alltid försöka hitta den bästa matchningen för en viss position.

Våra kunder inkluderar allt i från etablerade IT-bolag till små innovativa Start-ups. Den pågående digitaliseringen och nya Tech trender innebär att vi arbetar med en stor bredd av kunder vilket även inkluderar traditionella företag. Våra kunder kommer till Dmatch för att hitta just dig.

LÅT OSS HJÄLPA DIG

Vår ambition är att alltid behandla våra kandidater proaktivt och med respekt för individen. Vi tror starkt på att s.k. onboarding (introduktion) av slutkandidaten, så att varje individ ges bästa möjliga förutsättningar för att lyckas i sitt nya uppdrag.

Våra kunder söker kandidater för både långsiktiga/permanenta anställningar, men även för fylla tillfälliga positioner i linjeorganisationen eller i en mer projektbaserad organisation. Har du inte redan ett eget företag så hjälper vi dig gärna med den nödvändiga administrationen för ett frilans/interims-uppdrag. Registrera gärna ditt CV nedan för att göra dig sökbar för framtida uppdrag.

Policy för informationshantering

I och med att Dmatch är ett företag verksamt inom Rekrytering & Interim, samlar vi information och data kring dig som kandidat. Vi behandlar all information och data på ett säkert sätt för att skydda din integritet. Våra arbetsprocesser och IT-system är utvecklade för att strikt följa kraven i Dataskyddsförordningen, The General Data Protection Regulation (GDPR). Vänligen läs mer i vår Dmatch policy för personuppgiftsbehandling.

Om Dmatch

Vi är ett ungt och snabbrörligt företag inom Rekrytering & Interim, specialiserat på Tech – Digital – ICT. Aktiva i Stockholm, Öresund samt Göteborg.

Nyheter & Insikter

Här kan du läsa de senaste nyheterna och trenderna inom Tech, Rekrytering & Interim.

Vårt team

Vi kombinerar en gedigen erfarenhet från Tech – Digital – ICT industrin med en solid grund inom Rekrytering & Interim.