Interim chef it Stockholm

Rekrytera er nya Interim chef it Stockholm med D.match

Vi kan hjälpa er att snabbt tillsätta en erfaren interim chef it Stockholm. Beroende på era behov och önskemål hittar vi den externa kompetens ni behöver på ledningsnivå. För att nå resultat och mål i rätt tid är det ofta nödvändigt att använda rätt ledarskap för att frigöra organisationen under en kortare tid.

Enkelt förklarat innebär en interim chef att ni hyr in en professionell och operativ chef med lång erfarenhet under en begränsad tid för en specifik uppgift. Men, ofta kan dessa lösningar leda till att ert företag och den nya personalen hittar varandra. Därmed kan ni välja att erbjuda en fast anställning. Alltså kan man antingen se interimlösningen som ett vikariat, eller som ett kortare konsultuppdrag eller som en provanställning.

Interimschefer tjänstgör i första hand på ledningsgruppsnivå, men kan även innefatta personer som rapporterar direkt till ledningsgruppen.

Alla de kandidater vi föreslår har en gedigenerfaren och är pålitliga kunskapsbärare som snabbt kan integreras i företaget.

Interim chef it Stockholm