Interim rekrytering Stockholm

Få hjälp er interim rekrytering Stockholm

Vi är experter på interim rekrytering Stockholm och vi headhuntar rätt personer till rätt uppgifter. Till att börja med kartlägger vi de färdigheter ni söker. Därefter utför vi en uttömmande sökning i olika nätverk och på arbetsmarknaden för att snabbt hitta potentiella kandidater. Sist men inte minst tar vi noggranna referenser. Likaså kan vi göra en mer gedigen bakgrundskontroll om ert företag behöver detta.

De kunder som vänder sig till oss gör det av olika anledningar. Exempelvis kan ett företag snabbt behöva ersätta en position som bortfallit med kort varsel. Till exempel kan det röra sig om sjukfrånvaro, föräldraledighet. Också kan det, helt enkelt röra sig om att företaget har haft svårt att ersätta en nyckelposition. Även så använder sig många företag av interimslösningen för att hitta någon de senare anställer. Likaså så kan det röra sig om att ett företag på kort tid har expanderat utökat sin verksamhet eller ändrat inriktning och därför behöver en ny chef eller specialist snabbt. Till exempel kan det handla om att ett företag ska ta klivet in på börsen och därför behöver ny kompetens.

Interim rekrytering Stockholm