När är Executive Interim lösningen?

Föreställ dig följande tre scenarion; Inför kommande produktlansering säger er produktchef upp sig, ni tampas återigen med att hitta den röda tråden i er digitala varumärkesstrategi eller er CTO är nära att gå in i väggen och behöver avlastning. Du känner igen stressen. Vad är då den gemensamma nämnaren för dessa problem? Jo, de handlar om utmaningar som uppstår hastigt och som kan lösas med relativt temporära insatser. Vi rekommenderar en Executive Interim (interimschef)! I den här artikeln ger vi dig en introduktion till Executive Interim; vid vilka tillfällen du kan använda en interimschef, hur en interimschef skiljer sig ifrån en anställd samt vilken kraft det finns i den specifika matchningen mellan en interimschef och ett uppdrag.

Specifika tillfällen då Executive Interim är lösningen

En interimschef täcker ett behov som uppstår hastigt. Plötsligt har en nyckelperson i din organisation försvunnit eller så ska ni precis genomföra en förändringsresa. I en interimschef får du en kvalificerad chef eller specialist som tar operativt ansvar med fokus på ett specifikt uppdrag. En interimschef kan vara på plats snabbt, till och med under pågående rekryteringsperiod. Som interimschef har man erfarenhet från en mängd olika bolag och kan snabbt sätta sig in i en ny roll med nya arbetsuppgifter. Du som arbetsgivare behöver därför lägga minimalt med tid på handledning och onboarding.

Tillfällen då vi rekommenderar en interimschef

Start-ups och Scale-ups, och generellt bolag som behöver hantera kraftig tillväxt och snabb framgång, erfar ofta att kompetens plötsligt saknas. Kanske behöver man snabbt genomföra en omorganisation för att kunna ta sig an nya och större utmaningar. Ett utmärkt tillfälle att använda sig av en interimschefs kompetens, du får en stadig person att luta dig mot när mycket händer samtidigt.

Det kan också handla om geografisk expansion, ert företag ska öppna upp verksamheten i ett nytt land. Vilka interna funktioner finns redan på plats och kan stödja den nya regionen? Vilka kompetenser behöver adderas/tillsättas på plats?   Att ha någon erfaren på plats att styra resan lokalt från start kan vara guld värt.

Vid en digital transformation rekommenderar vi också att ni tar in en interimschef. Ni behöver någon som snabbt kommer in och tar ett helhetsgrepp kring IT och det digitala samt någon som vet vilka processer som behöver sättas upp. Kanske ska ni också ta steget och lansera er egen e-handel? Den kraftigt ökande efterfrågan på digitala lösningar för videomöten, molntjänster, artificiell intelligens, Internet of Things och e-handel med mera innebär ett allt större behov av kunniga medarbetare som skapar och underhåller den digitala infrastrukturen. En interimschef kan delta och leda själva transformationen för att sedan avveckla sig själv och låta andra medarbetare sköta det dagliga operationella.

Allt handlar dock inte om positiva förändringar. En interimslösning kan också vara en otrolig hjälp vid krishantering. Du behöver vända ett nedåtgående resultat, ni behöver ställa om och bli mer digitala eller du har fått säga upp en medarbetare som inte levererade och behöver snabbt få in en lösning. Ett interims-uppdrag kan faktiskt handla just om att bryta en negativ spiral som kräver att bolaget får in kompetens och ledarskap utifrån. En interimschef har en unik möjlighet att tampas med denna typ av utmaningar tack vare sin speciella ställning i bolaget och specifika erfarenheter. Mer om detta i nästa stycke. 

Detta karaktäriserar en Executive Interimskonsult

Drivs av passion

Visst finns det något ädelt i att göra en långsiktig karriär som tillfällig chef? Interimschefer är unika på arbetsmarknaden. Att klättra högre i karriären är inte längre det som lockar, en interimschefs drivs snarare av att bredda sin kompetens på nya företag med nya medarbetare. I en interimschef får du en person med utpräglat resultatfokus och som drivs av att lösa just din specifika utmaning under en begränsad tid.

Neutral: berättar vad du behöver höra, inte vad som är bekvämt att höra

Har du behov av någon som inte påverkas av personalpolitik i samma utsträckning som dina medarbetare? I en interimschef får du en nästintill objektiv medarbetare och ett utmärkt bollplank. En interimschef befinner sig på din arbetsplats tillfälligt, med ett tydligt uppdrag och deadline, och har inte samma behov av att ”rå om sitt eget hus” som dina andra medarbetare. interimschefen har dessutom hög kompetens, ofta på ledningsgrupp eller specialistnivå, och en vana att navigera i komplexa miljöer. Ofta drivs en förändringsresa allra bäst av en utomstående person som kan ägna sig helhjärtat åt det specifika uppdraget medan verksamheten kan löpa på parallellt. 

Överkvalificerad

I en interimschef får du något extra. Personen är ofta överkvalificerad för rollen i sig. Det innebär att du får en extremt självgående medarbetare som kan landa springande. Fokus ligger på resultat i ett tydligt identifierat uppdrag. Med erfarenhet från en bredd av branscher kan en interimschef få in nya perspektiv och lösa just dina problem.

Executive Interim – Vi matchar ditt behov med rätt konsult​

En marknad på frammarsch

I takt med att arbetsmarknaden förändras uppstår nya sätt att få in kompetens till ditt bolag. Länge var utbudet av interimschefer begränsat. Då anlitades en interimschef ofta i en mer förvaltande roll. En enorm utveckling har skett på marknaden och idag har pendeln svängt och interimschefer anlitas främst för att driva förändring. I flera rapporter från IT & Telekomföretagen identifierar man en fortsatt stor kompetensbrist inom Techsektorn, med ett aktuellt behov av ytterligare 70 000 personer fram till år 2024. Idag får Techsektorn tacka nej till affärer och uppdrag då de saknar tillräckligt många medarbetare med rätt kompetens. Du kan lösa detta genom en interimschef.

Interim IT, Kompetens, rekrytering staffing, ICT

Kärt barn har många namn

Det är lätt att blanda ihop olika konsultroller; vad är till exempel skillnaden mellan att hyra in en konsult från en bemanningsbyrå och att hyra in en interimschef? Likheterna är många men skillnaderna är betydande. Vad som främst skiljer Executive Interim från bemanningsverksamhet är ett tydligare fokus på kompetensen hos konsulterna och ett mer gediget arbete vad gäller matchning mellan konsult och uppdrag. Interimschefer har ofta bakgrund från linjechefs eller ledningsgruppsnivå medan en bemanningskonsult ofta har en mindre kvalificerad bakgrund. Figuren intill beskriver skillnaderna.

Som rekryterare inom Executive Interim sitter vi inte på en bas av konsulter som vi måste bemanna, vi hittar rätt kompetens för just ditt uppdrag. Vi har ett brett nätverk där vi aktivt söker upp de mest lämpade personerna. Du kan jämföra det med Executive Search/Head Hunting. Vi har med andra ord ingen kontrakterad pool av konsulter som vi desperat behöver hitta uppdrag till, utan inför varje tillfälle söker vi aktivt upp, genom nätverk och kontakter, precis rätt konsult för ditt uppdrag.

Snabb, flexibelt, säkert

Interimsmarknaden växer. Det stora mervärdet för kunden är dels flexibiliteten i snabba tillsättningar, dels att få in överkvalificerade kandidater med andra förväntningar på sig. I en alltmer föränderlig värld kommer många bolags behov av specifik/nischad kunskap för att genomföra förändringsprojekt att bli mer och mer påtagligt. Då är en interimschef lösningen.

Med oss kan du vara trygg i att du får den allra bästa matchen – Dmatch!

 

Text: Anna Forsberg

Vill du höra mer om hur vi jobbar med executive interim?