Därför lönar sig inkludering och så tar du ansvar i jämställdhetsfrågan

När det handlar om att skapa inkluderande och jämställda team så har var och en av oss ett ansvar. Ledningsgruppen ska sätta strategier och mål som sedan ska vara grunden för framtida beslut. Medarbetarna i organisationen har också ett ansvar i frågan. Nämligen att aktivt delta och vara en bidragande faktor till att inkluderingsarbetet faktiskt efterlevs. Techbranschen har uppmärksammat utmaningen med underrepresentationen av kvinnor och de påföljande hindren det utgör för samhällsutvecklingen. Att främja jämställdhet och inkludering inom IT-branschen är nödvändigt för att skapa en mer representativ och dynamisk arbetsmiljö.

Vi på Dmatch har samlat fem konkreta tips för hur både individer och företag kan ta ansvar för att skapa mer jämställda tech-team:

Mångfaldsmedveten rekrytering

Använd mångfaldsmedvetna rekryteringsstrategier som att annonsera i kanaler och nätverk där kvinnor är aktiva och synliga, och fokusera på att eliminera eventuella omedvetna fördomar i rekryteringsprocessen.

Aktivt engagemang från ledningen

Ledningen bör vara aktivt engagerad i att främja jämställdhet och inkludering genom att exempelvis sätta tydliga mål och strategier, investera i och erbjuda mentorsprogram. Genom att delta i externa nätverk kan ledningsgruppen inspireras av andra, men även föregå med gott exempel genom sitt eget ansvarstagande.

Erkänn och belöna mångfald

Uppmuntra och belöna initiativ och beteenden som främjar mångfald och inkludering inom tech-teamen, både genom formella erkännanden och informell feedback.

Skapa en inkluderande arbetskultur

Utveckla en arbetskultur som välkomnar och stödjer mångfald och inkludering. Detta kan inkludera tydliga policyer och riktlinjer för att motverka diskriminering och trakasserier men även investera i workshops, inspirationsdagar med talare, policyer för föräldraledighet och flexibla arbetstider.

Uppmuntra deltagande i nätverk och event

Genom att aktivt stödja och uppmuntra kvinnliga anställda att delta i nätverk och event med fokus på jämställdhet, skapas möjligheter för dem att utveckla sig som förebilder och mentorer. Dessa plattformar ger inte bara en möjlighet för kvinnor att utbyta erfarenheter och inspirera varandra, synligheten och gemenskapen lockar fler kvinnor in i branschen.

En arbetsplats som omfamnar mångfald och främjar inkludering tenderar att uppnå både kommersiell och ekonomisk framgång; det är helt enkelt mer lönsamt. Nyckeln ligger i att skapa en miljö där mångfalden kan samverka harmoniskt och där varje individ känner sig fullständigt inkluderad och delaktig på lika villkor. En inkluderande arbetsmiljö är en där alla behandlas rättvist och respektfullt, där tillgång till möjligheter och resurser är lika för alla och där varje individ känner att de kan göra en meningsfull bidrag till organisationens tillväxt och utveckling.

Som en viktig spelare i branschen ser vi på Dmatch det som vårt ansvar att göra vad vi kan för att stärka mångfalden inom tech-sektorn. I linje med detta grundade vi WTEQ, det exklusiva nätverket för kvinnor inom tech, IT och digitala områden. WTEQ står som ett föregångsexempel på hur ansvar kan förverkligas genom konkreta åtgärder. Genom att erbjuda en plattform för professionell utveckling och nätverkande, strävar WTEQ efter att skapa en mer inkluderande och jämställd tech-bransch. Genom att bygga på principen om ömsesidigt stöd och rekommendationer lyfter WTEQ fram kvinnliga tech talanger och skapar möjligheter för synlighet inom tech-sektorn.

Vill du vara en del av förändringen och aktivt stödja jämställdhet och inkludering inom tech-branschen?

Kontakta WTEQ idag för att delta i vårt nätverk och utforska hur du kan bidra till att skapa en mer inkluderande och jämställd arbetsmiljö. Ta det första steget mot en mer inkluderande framtid, tillsammans kan vi göra en verklig skillnad för kvinnor inom tech!

 

Carola Holgersson
carola.holgersson@dmatch.se
+46 706 734 402