Från molnet till planeten: hur SaaS-lösningar kan bidra till en hållbar värld

Dmatch välkomnar framtiden, där vi ser hur teknik och innovation möter hållbarhet och miljövänlighet. Företag som erbjuder SaaS-lösningar är på väg att revolutionera hur vi tänker kring hållbarhet genom att erbjuda verktyg som automatiserar och optimerar processer på ett sätt som tidigare var otänkbart. Framväxten av SaaS-bolag med smarta lösningar för att effektivisera och digitalisera tjänster erbjuder inte bara en förenklad vardag, utan bidrar också till ett mer hållbart samhälle. Dmatch arbetar med fokus på techbolag inklusive företag som erbjuder tjänster inom Tech, Digital och IT – där vi ser många exempel bland våra kunder med effektiva SaaS-lösningar som digitala avtal, utbildning, cybersecurity och IoT vars mervärde indirekt leder till ett mer hållbart samhälle.

Ett område där SaaS-lösningar har en stor potential är inom e-handeln och hanteringen av returer. E-handel har blivit alltmer populärt de senaste åren, vilket ökar vikten för enkla och smidiga returer. Utan enkla och smidiga returer finns risken att kläder och produkter som inte passar konsumenten kasseras och leder till onödigt avfall.

En av Dmatch kunder, Reclaimit, är en ledande aktör inom retur- och reklamationssystem för butiker och e-handel. Reclaimit erbjuder en SaaS-tjänst som syftar till att göra återköpsprocessen enklare och mer effektiv. Reclaimits SaaS-produkt bidrar till både nöjdare konsumenter och en bättre lönsamhet för handlarna, men också en minskad klimatpåverkan. I en dialog med Reclaimits VD Wilhelm Hamilton får vi insikt i deras syn på hur deras tjänster innebär ett minskat klimatavtryck:

”Det absolut sämsta ur ett hållbarhetshänseende är när en kund beställer en produkt som de sedan egentligen vill returnera men istället slänger bort utan att använda den. En enkel och smidig returprocess, vilket är en av sakerna som vår SaaS-tjänst erbjuder, gör att produkter istället kan säljas vidare till andra kunder.”

För att minska miljöpåverkan och öka användningen av e-handelns produkter är det viktigt att det finns rätt förutsättningar för att returnera. Reclaimit jobbar även proaktivt för att konsumenter ska välja och beställa rätt produkter i stället för att returnera:

”En avgörande hållbarhetsfaktor inom e-handeln är att göra det så enkelt som möjligt för kunden att välja och beställa rätt produkt direkt, så att produkten behålls och kommer till användning. Vår SaaS-tjänst hjälper handlare att få viktiga insikter på såväl kund- som produktnivå, vilket gör att de kan arbeta mer proaktivt och avsevärt minska antalet onödiga returer.”

Sammanfattningsvis ser Dmatch hur företag som erbjuder SaaS-lösningar kan komma att spela en avgörande roll i att forma en mer hållbar framtid. Från att minska pappersanvändning och energiförbrukning till att använda data för att förenkla returer och förebygga avfall, kan företag digitalisera och göra hållbarhet till en naturlig del av sin kärnverksamhet och därmed möjliggöra en bättre framtid för oss alla. 

Vill du veta mer? Kontakta sanna.fredholm@dmatch.se