Rekrytering IT Stockholm

Rekrytering IT Stockholm med D.match

D.match kan rekrytering IT Stockholm och vi letar reda på de mest lämpliga kandidaterna för en rekrytering. Till att börja med gör vi en karta över vilken typ av kompetens ni söker. Därefter utför vi en fullständig sökning bland vårt stora nätverk av kontakter. och på arbetsmarknaden för att snabbt hitta potentiella kandidater. Sist men inte minst tar vi noggranna referenser. Likaså kan vi göra en mer gedigen bakgrundskontroll om ert företag behöver detta.

De kunder som vänder sig till oss gör det av olika anledningar. Exempelvis kan ett företag snabbt behöva ersätta en position som bortfallit med kort varsel. Till exempel kan det röra sig om sjukfrånvaro, föräldraledighet. Också kan det, helt enkelt röra sig om att företaget har haft svårt att ersätta en nyckelposition. Även  så använder sig många företag av interimslösningen för att hitta någon de senare anställer. Likaså så kan det röra sig om att ett företag på kort tid har expanderat utökat sin verksamhet eller ändrat inriktning och därför behöver en ny chef eller specialist snabbt. Till exempel kan det handla om att ett företag ska ta klivet in på börsen och därför behöver ny kompetens.

Rekrytering IT Stockholm