Att bygga upp ett företag som talar till alla generationer 

Generation X, Y, Z… Det talas om den naturliga ledaren i generation X, som värdesätter kvalitet före kvantitet. Generation Y som värdesätter teamwork och personliga relationer till kollegor. Generation Z, den individualistiska och uppkopplade generationen. Vilken generation dominerar ditt företag? Hur anpassar ni er företagskultur efter detta? 

Det talas mycket om hur olika generationer är beroende av olika former av samhörighet och arbetsplatser. Att etablera och bygga upp ett företag där medarbetare från olika generationer trivs och utvecklas är utmanande och kräver en djup förståelse för den specifika branschens dynamik. Employer branding, en nyckelaspekt inom detta område, står i centrum för att behålla kompetenta medarbetare och minimera personalomsättningen. En lyckad employer branding kan inte bara minska rekryteringskostnader, utan också skapa en positiv arbetsmiljö som lockar begåvade och engagerade medarbetare som tilltalar alla generationer. Dmatch har träffat Mathilda Berg, HR Generalist på MEDS Apotek, för att förstå Employer branding ur ett e-handelsperspektiv.  

Enligt Matilda Berg är likabehandling en kärnprincip för MEDS employer branding: “Att bli lika behandlad ser vi på MEDS som en självklarhet och det skall genomsyra alla beslut i form av nyrekrytering, internrekrytering, kompetensutveckling och samtliga personalbeslut.” 

Inom e-handel och tech är employer branding mer än bara en företagskultur. Det handlar om att skapa en arbetsmiljö som omfamnar branschens innovation och dynamik. Att locka och behålla de bästa talangerna kräver mer än bara konkurrenskraftiga löner och förmåner. En framgångsrik strategi måste vara anpassningsbar och inkluderande, med ett fokus på mångfald och inkludering för att tilltala en bred målgrupp. Det handlar också om att erbjuda möjligheter till professionell utveckling och att skapa en känsla av ständig utmaning och framsteg.  

Generationsskillnader i employer branding 

En av de mest komplexa utmaningarna inom employer branding är att hantera olika generationers förväntningar och värderingar. Generation Y och Z söker ofta en meningsfullhet och flexibilitet i arbetslivet, med en stark samhörighet till kollegor och arbetsplats. Den äldre generationen, generation X, ses ofta som självständiga och självgående individer som prioritera stabilitet och tradition.  

Samtidigt som det talas mycket om generationer berättar Mathilda Berg att MEDS Apotek snarare anpassar efter individen än generationen när det gäller förväntningar. MEDS fokuserar på att få personer att förstå att man kan utvecklas mycket i sin befintliga roll och anpassa rollen efter individen, snarare än att ha en standardiserad “trappa” som samtliga anställda följer. “Det finns tillfällen där vi sett kompetens hos medarbetare och därmed erbjudit exempelvis en ansvarsroll eller att medarbetaren har fått byta team och då prova på helt nya arbetsuppgifter. Det har varit uppskattat av medarbetarna och värdefullt för företaget.” 

Uppskattning och uppmärksamhet har alltså visat sig vara viktiga hörnstenar för att få medarbetarna att trivas på MEDS. Generation kan vara bra att ha i åtanke, samtidigt kan det konstateras att uppmärksamhet om individens specifika talanger går hand i hand med en stark employer branding. Uppmärksamhet i företagets agerande på vad individer behöver för att utvecklas och blomstra är avgörande för att bygga förtroende och engagemang. Skapandet av en professionell utveckling där alla medarbetare känner att de blir sedda och är värdefulla bidragsgivare främjar därmed en positiv arbetsmiljö och ökar motivationen hos anställda. 

Att skapa en arbetsplats där alla generationer trivs är en utmaning som omfamnas som en möjlighet av företag som MEDS Apotek. Genom att anpassa employer branding-strategin efter branschen och individen kan företag skapa en attraktiv arbetsplats som lockar och behåller de bästa talangerna. Denna integrerade syn på arbetsplatskulturen, där varje individ ses som unik och där uppmärksamheten på deras talanger är i centrum, skapar en miljö där alla generationer kan blomstra och utvecklas tillsammans. 

Referenser:  

Aaker. D. (2013) “The Roadmap for Building & Managing Brand Equity”. The Prophet. 

Berg, M. (2023). Intervju med HR Generalist på MEDS Apotek.  

Lindahl. M. (2021). Från baby boomers till generation Z – allt du behöver veta. Allas.se 

Smith, J. (2022). The Importance of Authenticity in Employer Branding. Harvard Business Review, 15(3), 45-52. Johnson, L. (2021).