Firandets värde: Engagera och inspirera inför det nya året

Årets slut markerar inte bara en tidsperiod av reflektion över prestationer och utmaningar, utan också en möjlighet att stärka lagandan och gemenskapen på arbetsplatsen. Vi har utforskat tips för att skapa minnesvärda avslutningar på året, främja gemenskap och ge tillbaka, samtidigt som vi håller medarbetarnas engagemang och arbetsgnista levande under högtidssäsongen.

Att ha kul på jobbet är en grundläggande faktor för att skapa en positiv arbetsmiljö. Företag som organiserar temadagar, tävlingar och virtuella evenemang för att främja lagandan och öka arbetsglädjen visar sig ha medarbetare som presterar bättre och stannar längre. Det är dessa små ögonblick av glädje som stärker gemenskapen och håller medarbetarna entusiastiska. Vi befinner oss just nu i en tid där många företag arrangerar julfester för sina anställda, dessa firanden är mer än bara tillfällen att ta en paus i arbetet och ha trevligt. De utgör en möjlighet att skapa en positiv atmosfär och bygga starka band mellan kollegor. 

I en tid av ekonomisk osäkerhet och globala utmaningar kan det vara påfrestande för företag att skära ner på traditionella firanden som julbord och julfester. Lågkonjunktur, personalnedskärningar och överväganden om kostnader kan leda till frågor om huruvida det är rimligt att fira i dessa tider. Trots dessa ekonomiska överväganden finns många argument varför det är viktigt att bevara julfirandet på jobbet. Stefan Johansson, medgrundare på Dmatch, understryker vikten i det vardagliga engagemanget med att fråga en extra gång hur alla mår. Johansson utvecklar att det är extra viktigt att visa omsorg i svårare tider, det är inte bara företagen som får det tufft utan även medarbetarna. En tradition för Dmatch är att varje år ha en mindre jullunch med bara teamet, innan gruppens större julfest. En tradition där vi hyllar årets insatser och understryker betydelsen av medarbetarnas engagemang.

I Sverige, där många lever ensamma, kan firandet med kollegor och en julklapp från chefen innebära mycket för medarbetare. Även företag som har ekonomiska begränsningar, kan ompröva hur de firar och hitta kostnadseffektiva alternativ; som att ha festen på kontoret eller genom att engagera i välgörenhet. Det går att bevara firandets anda utan att överbelasta budgeten.

Tips för att behålla engagemanget över ledigheten

Under ledigheten möter de flesta företag utmaningar när det gäller att hålla medarbetarnas engagemang och motivation på topp. Vi har sammanfattat några konkreta tips på hur företag kan främja gemenskap och behålla engagemang: 

Kommunikation och flexibilitet: Att kommunicera tydliga förväntningar och flexibilitet i arbetsscheman kan hjälpa till att skapa en balans mellan arbete och fritid. Virtuella teamaktiviteter och juldekorationer på distans kan också bidra till att upprätthålla en positiv arbetsmiljö.

Fira framgångar: För att behålla engagemang och arbetsgnista är det avgörande att hylla och belöna ansträngningar som utförs under året. Företagsledare kan organisera en dag där framgångar, både personliga och gemensamma, uppmärksammas och firas. 

Gemensamma aktiviteter: Företag som framgångsrikt implementerar gemenskapsbyggande aktiviteter och engagemangsförstärkande initiativ under jul- och ledighetsperioden inspirerar inte bara de egna kollegorna utan även andra företag att ta liknande initiativ och investera tillbaka i medarbetarna. 

Engagerade i välgörenhet: Att delta i gemensamma välgörenhetsaktiviteter stärker sammanhållningen inom företaget och skapar en meningsfull gemensam erfarenhet, vilket inte bara främjar ett positivt arbetsklimat utan också ger de anställda en känsla av syfte och stolthet genom att bidra till samhället. Exempel på aktiviteter kan vara att samla in och paketera julklappar för behövande familjer, volontärarbete i soppkök, besök ålderdomshem med sång eller julklappar.  

Trots ekonomiska utmaningar, är julfirandet på jobbet inte bara en extravagans utan en viktig händelse som stärker företagskulturen och gemenskapen. Att anpassa firandet och kommunicera förändringar i företaget kan bidra till att bevara dess positiva effekter och undvika negativa konsekvenser. Julfirandet, som en form av belöning och gemenskap, kan vara särskilt betydelsefull i tider av osäkerhet och behov av samhörighet. Genom att investera tillbaka i medarbetare och företagskulturen kan företag säkerställa att de avslutar året på ett minnesvärt och engagerande sätt, samtidigt som de förbereder sig för en framgångsrik start på det kommande året.

Behöver ditt företag ny energi och engagemang inför 2024?

Om ditt företag strävar efter att locka engagerade och erfarna ledare som passar in i er kultur – för att initiera inspirerande förändringar inför 2024, finns vi på Dmatch för att diskutera dina specifika behov och hur vi kan stödja er rekryteringsprocess. Tillsammans kan vi forma en framtid med ledare som inte bara leder, utan också inspirerar och driver positiv förändring.

Varmt välkommen att kontakta oss på Dmatch för att prata mer om hur du ökar engagemang långsiktigt i din organisation!

Robin Berglund, +46 72 574 62 91

robin.berglund@dmatch.se

Källor:

https://chefstidningen.se/ledarskap/indragen-julfest-pa-jobbet-kan-fa-stora-konsekvenser/