Dmatch förklarar: vad innebär en interimrekrytering?

Interim, även kallat “ad interim”, är latin för “tillsvidare” och betecknar något som alltså gäller tillfälligt. Det är en effektiv och flexibel metod som brukar användas när du är i behov av ledare, specialister eller chefstjänster under en begränsad tid, ofta för ett specifikt uppdrag. Vanliga exempel på yrkesroller som anlitas via interimslösningar inkluderar bland annat Interim CFO, Interim CMO, Interim CPO, Interim CTO, Interim CIO, Interim CXO, Interim Product Manager, Interim Business Development etc. Uppdragen är ofta av en mer krävande karaktär som kräver gedigen och ofta “skräddarsydd” erfarenhet; det vill säga att interimskonsulter har erfarenhet av liknande uppdrag sedan tidigare. 

Interim management erbjuder många fördelar, vilket gör det till ett föredraget val för att hantera tidskänsliga och högprioriterade kompetensbehov:

Flexibilitet: Interim management ger flexibilitet när det gäller uppdrags längd och omfattning.

Snabb Inlärning: På grund av sin omfattande erfarenhet kräver interimkonsulter minimal introduktion eller träning, vilket säkerställer omedelbar produktivitet.

Nya Perspektiv: Interimkonsulter erbjuder ett objektivt synsätt och nya insikter, vilket ofta ger en ny dimension till organisationens utmaningar.

Kunskapsöverföring: Expertisen som interimkonsulter bringar till en organisation gagnar företaget även efter avslutat uppdrag.

Interim management har blivit en värdefull lösning för organisationer som behöver snabb tillgång till erfarna ledare och specialister. Dess flexibilitet, snabba integration och förmåga att leverera resultat i tidskänsliga scenarier gör det till ett kraftfullt verktyg i dagens affärsmiljö. Genom att förstå nyanserna i interim management och dess unika fördelar kan organisationer strategiskt hantera sina kompetensbehov och driva framgång i sina projekt och verksamheter.

Vill du veta mer om interim rekrytering och hur vi på Dmatch arbetar med detta?

Kontakta vår Head of Interim

Carola Holgersson
carola.holgersson@dmatch.se