Dmatch möter Annika Ottosson

Annika är sedan två år VD på serie-entreprenören Saeid Esmaeilzadehs privata Holdingbolag Dr. Saeid AB som möjliggör entreprenörskap för individer som vill bygga bolag. En viktig framgångsfaktor är rekryteringen av de nyckelpersoner som ska driva bolagen framåt. Under de senaste två åren har Dr. Saeid AB skapat de två kärnverksamheterna Hidden Dreams AB, en venture capital fond och Spartacus Capital AB, en investeriengsverksamhet. Annika är i hög grad intresserad och engagerad i rekryteringen i dotterbolagen, främst när det handlar om att starta igång verksamheterna från grunden. Annika och Saeid arbetar också en hel del med PR där de vill hjälpa fler människor att arbeta entreprenöriellt. De vill genom sina erfarenheter skapa trygghet och rätt förutsättningar för att kreativa, drivna och intelligenta personer ska lyckas i olika branscher genom Hidden Dreams och Spartacus. 

Vad tycker du generellt är viktigt vid en rekrytering?

Olika typer av tjänster/roller passar olika personligheter. Det är viktigt att ha rätt person på rätt plats.

”Att bygga bolag och Start-ups är inte för alla. ”

Det är en trend att stata eget idag men av egen erfarenhet vet jag att många som startar eget mår dåligt av det. Dels trivs inte alla med livsstilen och många klarar inte heller att leverera resultat. Som entreprenör måsta du vara affärsmannamässig och stå ut även om du 97% av tiden är stressad och har ont i magen. Fakturor ska betalas, kunder ska tas om hand om osv. Man behöver arbeta med det för att förstå på djupet hur tufft det kan vara. Det passar inte alla. Vissa personer passar bättre på storbolag där tryggheten och strukturerna finns på plats på ett annat sätt. Få kvinnor arbetar inom investeringssegmentet och som entreprenörer. Förklaringen ligger nog i att många kvinnor söker trygghet och stabilitet. Jag tycker inte det är ett problem i sig och är emot kvotering.

 

Har du någon specialfråga du brukar ställa till en kandidat?

Jag brukar fråga dels vad är det som motiverar/inspirerar personen. Jag brukar även fråga en del kring hur bekväm man är att arbeta självständigt eftersom många idag vill arbeta i team.

”Min chef Saeid brukar alltid fråga: Vad är det mest exceptionella du har gjort? ”

Jag gör min variant på frågan och frågor om vad personen är mest stolt över. Min fråga är lite mer nedtonad för att passa in med den svenska jantelagen. Svaret på den frågan ger en ganska bra bild över vad man ser för egenskaper i sig själv.

 

Utöver kompetens vad söker du hos en kandidat?

Jag söker pålitlighet/tillförlitlighet. Det innebär att man inte ljuger på sitt CV, att man kommer i tid osv.

 Jag är tyska och vill ha saker korrekt. Jag kollar mycket på samvetsgrannhet. 

Sättet personen för sig på är också viktigt. Den man anställer blir indirekt en representant för bolaget. Vi använder oss av tester som gör att man kommer ifrån Cv:t och mer kikar på kognitiv förmåga, samvetsgrannhet, kreativitet osv. Vi arbetar med en partner som tar fram material för att vi ska kunna göra en så objektiv bedömning som möjligt.

Vi har länge sökt efter individer som varit högpresterande på universitet i kombination med att de gjort en annan utmärkande prestation, I mitt eget fall skrev jag min masteruppsats i Tyskland samtidigt som jag som enda kvinna arbetade på Rolls-Royce.

 

Vad letar du efter hos en rekryteringspartner?

”Jag räknar med en snabb förståelse av efterfrågan. Man ska kunna djupdyka i kravprofilen på ett ärligt sätt och kunna diskutera den med högt i tak. ”

Jag förväntar mig en ganska grov sållning av kandidater. Sedan får jag cirka 5–10 presenterade för mig. Jag vill att man bakkollar att personen inte ljuger på sitt CV samt att man tar gedigna referenser. En bra kandidat har ryggen fri och får goda referenser. Jag vill också höra om personens utvecklingsmöjligheter från referenssamtalen så att jag kan stötta på bästa sätt. Det kan också vara intressant att höra referenser från någon som arbetat för den här personen för att få ett annat perspektiv.

 

Vad har du lärt dig med tiden inom rekrytering? Har du några do´s and don´ts?

Satsa på personligheter som är olika dig själv, även om det kan vara jobbigt. Ibland arbetar en person med något utanför ens eget förståelseområde, då behövs ett förtroendekapital att personen är bra på sitt område. Man ska samtidigt våga ta en konflikt med personen om man tycker olika. Det är ett måste i små bolag.

Välj en person som gör det dem säger. En anställd som gör det dem lovar är otroligt värdefullt, särskilt i mindre bolag.

”Vid rekrytering är det viktigt att man tar sig tiden att samla sig och lyssna så att kandidaten verkligen känner sig trygg och prioriterad.”

Det kan vara svårt att få till när man springer mellan möten. Vanligt misstag är att man glömmer sälja in arbetsplatsen tillräckligt bra. Det är ju en tvåvägskommunikation, kandidaten ska ju vilja jobba på arbetsplatsen också.

 

Text: Anna Forsberg 

Baserat på Annikas  input och reflektioner vill vi lyfta fram viktiga delar av rekryteringsprocessen som kan lösa dessa utmaningar:

360 graders referenstagning; för att förstå kandidaten på djupet och från olika perspektiv pratar Dmatch med en rad personer, på olika nivåer, för att få en totalbild. Dmatch pratar exempelvis med tidigare chefer, kollegor och direktrapporterande.

 

Caselösning: presenteras av kandidaten i en intervju och visar hur kandidaten kan komma att hantera kommande problem och frågeställningar om de skulle få jobbet. Frågorna är en kombination av strategiska, operationella samt kring ledarskap.

POLICY ON HANDLING OF INFORMATION

As a recruitment and staffing company, we collect information and data about you as a candidate. We handle all information and data in a safe and secure way to protect your integrity. Our working processes and IT-support systems are developed to comply with and strictly follow the requirements of the General Data Protection Regulation (GDPR). Please read more in Dmatch Privacy Policy.