Executive Interim med Andreas Collin

Andreas har en bred bakgrund inom varumärkes­utveckling, marknadsföring, kommunikation och digitala transformationer. Han har mångårig erfarenhet som copywriter, strateg och marknadschef och har sedan 10 år tillbaka arbetat som Interim Executive inom branscher som IT, telekom, fastighet, läkemedel, energi och e-handel. Ofta i roller som CMO eller CCO.

Idag sitter Andreas som Interim Digital Change Manager på läkemedels­företaget Recipharm med ansvar att kravställa och skapa en ny corporate web. Rollen innebär tekniska utmaningar, ledningsstöd samt skapande av ett tvär­funktionellt arbetssätt, som Andreas leder. Många intressenters behov behöver täckas in; kundresor och leadsgenerering, investor relations och arbetsgivar­varumärkets attraktion. Vi har träffat Andreas för att höra mer om hur han ser på sin roll som Interimskonsult.

Varför har du valt att vara Interimskonsult?

En stor del är friheten att kunna styra över sin egen tid, men också att det finns en utmätt projekttid. När man anlitar en interimskonsult så vet man oftast på ett konkret sätt vad man behöver hjälp med. Uppdragen är från början tydligt definierade och jag vet vad jag förväntas åstad­komma.

En Interimskonsult behöver ha någon form av ”överkompetens” utöver den kärnkompetens som efterfrågas. 

Det förväntas även att man är snabbt uppe på banan och att man har en bredare kunskap och erfarenhet än vad uppdraget efterfrågar. Dessutom behöver du kunna greppa uppdraget ur flera perspektiv.

Förväntningarna är att processerna går väldigt snabbt. Behovet är omgående och det finns sällan tid att få en längre handledning. 

För att kunna samarbeta på olika nivåer i organisationen behövs en god affärsförståelse, förmåga att förstå olika roller och funktioner samt att man kan se bolaget såväl utifrån som inifrån.

”Något som jag också värderar högt är förhållandet mellan konsult och uppdragsgivare, som skiljer sig från förhållandet mellan anställd och chef.”

Som konsult hamnar man mer på en likvärdig nivå med uppdragsgivaren och får ofta stor frihet att utföra sitt uppdrag på ett självständigt sätt. Relationsdynamiken blir ofta mer balanserad än mellan chef och anställd. I mina uppdrag får jag ofta även en god insyn och fungerar som ett stöd till mina uppdragsgivare kring medarbetarskap, samarbeten, ledarskap samt intern kommunikation. Den här sunda jämbördiga relationen trivs jag med och eftersträvar i mina uppdrag.

För att kunna samarbeta på olika nivåer i organisationen behövs en god affärsförståelse, förmåga att förstå olika roller och funktioner samt att man kan se bolaget såväl utifrån som inifrån.

Som senior konsult kan du verkligen avlasta uppdragsgivaren kring uppdraget tack vare din specialistkompetens.

Så man är mer utav en partner snarare än anställd?

Partner är ett passande ord. I en bra relation, vare sig den är privat eller yrkesmässig, så flyter samarbetet på. Att skapa en bra dynamik tillsammans med uppdragsgivaren gör det så mycket roligare att jobba. Jag är väldigt självgående och behöver en uppdragsgivare som ger stor tillit, vilket jag också fortplantar vidare i min roll som chef.

Kan du ge exempel på ett lyckat inte­rimsupp­drag? 

Via er (Dmatch) var jag interim CMO på SaaS-bolaget Reclaimit, marknadsledande inom automatiserade returer och reklamationer för e-handel. Reclaimit hade sedan tidigare ett fantastiskt system för att hantera reparationer inom hela elektronikbranschen. Min roll var att göra en rebranding och ompositionering för att styra om produkterbjudandet mot e-handel. Det traditionella tillvägagångssättet, som många konkurrenter valde att positionera sig mot, handlade om att fokusera på vilka besparingar e-handlare kan göra.

På Reclaimit gjorde vi annorlunda. Vi valde att fokusera på ökad kundlojalitet och omvandla en retur till en ny affär.

Konkurrensen är stenhård inom e-handeln och affärsnyttan blir väldigt mycket större om man lyckas omvandla en retur till ett nytt köp.

Jag formulerade varumärkeslöftet: ”Vi gör fel köp till rätt upplevelse” som togs ut i alla kanaler med väldigt lyckat resultat.

En retur är en naturlig del av en konsuments köp på nätet. Var tredje köp är någon form av retur. Men den processen ska inte behöva upplevas som ett misslyckande eller något krångligt utan tvärtom, den ska hanteras på ett bra sätt. Om Reclaimit i det här fallet kan göra enkla, smarta och smidiga processer som man kan följa och underlätta för konsumenterna så stärker man deras lojalitet. Ett bra mottagande gör att de vill komma tillbaka och handla mer.

Lojaliteten inom e-handel är så lättflyktig men viktigt att stärka för att få återkommande kunder.

Det är roligt att se hur man kan vända en produktfördel till slutkundsnytta och göra det till en ”Win Win” i alla led. Reclaimit tar fler och fler marknadsandelar.

Vad är det bästa respektive sämsta med att vara interimskonsult?

Det ligger i en konsults DNA att leverera.

Jag tycker om att ha ett väl definierat uppdrag med en tydlig start och slut. Det gör att jag kan skapa mycket på kort tid. Det finns en frihet i den rollen där jag styr över leveransen.

Otryggheten är förstås en baksida. Man vet inte riktigt när nästa uppdrag kommer in. Men det blir med tiden lite av en livsstil. Det gäller att ta vara på tiden mellan uppdrag, att utnyttja den till vidareutbildning samt att ladda batterierna. Det brukar lösa sig.

Jag har alltid haft ett konsultativt mindset i hela mitt yrkesliv och då gäller stötvisa arbetsinsatser.

Ibland är det väldigt mycket och ibland är det lite mindre och så får man balansera privatliv med yrkesliv utefter dessa cykler.

Hur funkar det med semester?

Som interimskonsult får man ju bara betalt när man arbetar. Har man hög beläggningsgrad och uppdrag som löper på så planerar man in sin semester i samråd med uppdragsgivaren. Har man inte ett uppdrag som väntar runt hörnet så måste man dels sälja in sig själv, men även ta vara på tiden genom att vila och förkovra sig.

Det blir en livsstil som kanske inte passar alla, men jag trivs väldigt bra med den.

Jag har varit på många olika marknadsavdelningar i en rad branscher och någonstans så formar man sin egen balans mellan privat- och yrkesliv för att själv må bra som människa.

Upplever du att du ibland får orimliga krav? Förväntas du ständigt vara tillgänglig?

Tidigare kan jag ha känt så.

I en konsults natur så ligger ju en vilja att leverera, att vara nyttig på något sätt. Det finns ingen efterfrågan på motsatsen.

För att inte hamna i en jobbig situation behövs en god självkänsla, förmåga att kommunicera och samarbeta samt även sätta gränser.

Det gäller att båda parter (uppdragsgivare och konsult) har samma bild av mål och leverans. Jag kalibrerar löpande förväntningar och vågar be om feedback. 

Jag tror i mångt och mycket att detta är en mognadsfråga. Med lång erfarenhet så får man en ganska tydlig bild av hur man kan hjälpa kunden och då kan man formulera vad som är en rimlig förväntan och stå rakryggad i det.

Vad gäller tillgängligheten så har varje organisation oskrivna regler som speglar företagets kultur. I en startup eller en grow-up, blir det ibland mycket att göra under kort tid, till exempel inför en IPO, och då får man ju anpassa sig lite och bidra. Allt handlar om tydlighet. Under vilken period ska vi göra det här, vad är målet, hur tar vi oss dit?

Det mesta går att lösa med god kommunikation, öppenhet och transparens.

Får man till exempel ett mejl sent på kvällen så är mitt råd att stämma av med uppdragsgivaren om man verkligen förväntas svara direkt. Att inte stämma av kan skapa onödig stress. Din uppdragsgivare har kanske en annan livssituation med barnhämtning osv. och har först möjlighet att svara på sista mejlen sent på kvällen.

Utöver din egen kompetens vad väger du in innan du tar på dig ett uppdrag?

Jag har jobbat i allt från start-ups och grow-ups till börsno­terade företag. I botten ska finnas ett tydligt definierat uppdrag.

Som konsult kan du ta aktivt ledarskap över hur du vill att samarbetet ska se ut. Berätta hur du föredrar att arbeta.

För mig är det viktigt att uppdragsgivaren ger och skapar förtroende. Någon som inte petar i detaljer och som man kan komma överens med om vad som är målbilden. Då arbetar jag för att nå det målet.

En tydlig och transparent relation med min uppdrags­givare underlättar också kommunikationen med mina medarbetare. Då kan jag utöva det ledarskap som jag trivs med att ha. Det blir en ”win win” situation i alla led.

Hur håller du dig uppdaterad? Vad gör du för att komma upp på banan och åstad­komma resultat snabbt?

Jag deltar på webbinarium, lyssnar på poddar och läser mycket som är tech-orienterat. Emellanåt går jag också onlinekurser för att hålla mig ajour, t ex inom growth marketing Jag har även ett branschforum med mark­nadschefer som jag träffar regelbundet.

Att vara nyfiken och hänga med är en grundbult i konsultyrket. Man förväntas ligga steget före; utvecklingsmässigt, tekniskt och branschmässigt.

Har du någon favoritpodd?

På digitala sidan gillar jag Under Femton, DI Digital Podden och Framgångspodden. Jag tycker också om mer filosofiska poddar, ofta kring ledarskap och personlig utveckling.

Hur håller du ditt nätverk i liv?

Jag har dels en handfull utvalda rekry­te­ringskonsulter som jag har personlig kontakt med. De vet vad jag kan och när jag är tillgänglig. Jag har även egna kunder som jag arbetar med i projekt, både i kreativa och strategiska roller.

Sedan gäller det att skapa ringar på vattnet som i sin tur blir lite större vågor.

Det kan handla om statusuppdateringar på LinkedIn eller att aktivera den maillista som jag har och underhåller med jämna mellanrum.

Gör man ett bra uppdrag så blir den uppdragsgivaren en mycket god referens som kan tipsa vidare dig i sitt nätverk.

Vad har du för förväntningar på ett rekryteringsföretag?

Jag tycker det är väldigt skönt att ha en personlig kontakt med en rekryteringskonsult, som har ett stort enga­gemang och ger regelbunden återkoppling.

Jag vill inte skicka in mitt CV som sedan hamnar i någon form av digital kyrkogård. Att det finns kött och blod i varsin ända av tråden är viktigt.

Jag ser rekryteringskonsulten som en förlängd arm av mig själv när det fungerar riktigt bra. Rekryteringskonsulten har första kontakten med arbetsgivaren och försöker matcha och göra det här rätt.

Man ska se sina konsulter som individer och inte som transaktioner. 

Det är inte bara den självklara eller läsbara kärn­kompetensen som står i CV:t som gäller, det handlar också om en match på det personliga planet. En sådan fullständig match ger mervärde på ett annat sätt. Jag har några utvalda konsulter som jag lärt känna genom åren, där vi är på samma plan.

Något annat som är viktigt är att man har en transparent prismodell. Det bygger förtroende åt båda hållen.

Det finns ingen anledning att hymla med priset. Att ha 20–25 % som påslag är inga konstigheter men det ska redovisas transparent. Ibland ingår det i min roll som konsult att attestera fakturor. Visar det sig då att marginalen är väsentligt mycket högre än vad som sagt så skulle förtroendet snabbt raseras.

Marginalen/påslaget är en hygienfaktor som måste finnas. Varför inte vara öppen med den? Det är en tillitsfråga som bygger långsiktighet i en relation. Påslaget behövs för att rekryteringsföretaget ska kunna gå runt, men hamnar det över 25-30 % naggar man på konsultens skäliga arvode. Det är inte hållbart.

Hur kommer Interimsmarkanden utvecklas framåt? Kommer vi se fler interims­konsulter?

Kärt barn har många namn. Inom utbildningsväsendet har man alltid haft lärarvikarier och jinom ournalistiken och reklambranschen heter det frilansare.

Nu pratas det mycket om gig-ekonomi, där fasta anställningar ersätts med tillfälliga jobb. Jag spår att denna uppdragsform kommer att öka.  Den skapar frihet för uppdragsgivaren, att kunna plocka in rätt kompetens för att antingen kapa toppar eller hantera utmaningar som man inte har intern kompetens för. Man kanske drar sig för att anställa för ett avgränsat projekt.

Interimsmodellen öppnar en frihet på arbetsmarknaden och en större rörlighet. Jag spår alltså en ökning av konsultuppdrags-roller i olika tappningar. Framtiden får visa om jag har rätt!

 

 

Text: Anna Forsberg 

Vill du veta mer om Executive Interim kontakta anna.forsberg@dmatch.se