Executive Interim med Henrik Patzer

Henrik har arbetat med digitala tjänster och produktutveckling i över 20 år, främst inom FinTech och retail. Han har en entreprenöriell ådra och har bland annat varit med och grundat nätapoteket Apohem tillsammans med Axel Johnson. Sedan tre år tillbaka har han valt att arbeta som Executive Interim. Han har haft roller som CTO och CIO. Ofta handlar det om tillväxtbolag som behöver en genomgång av till exempel system, teknik eller arbetssätt för att kunna växa. Har man rätt team? Är man tillräckligt många? Hur ska man rekrytera? Vilka profiler behöver man?

Varför har du valt att vara Interimskonsult?

Det är lite av en personlighetsfråga. Jag tycker om det rådgivande inslaget i arbetet.

Genom åren har man fått en hel del

erfarenhet som kan användas i konsultrollen. Digitalisering intresserar mig mycket; vad man kan göra med ny teknik för att få företag att fungera bättre.  Att vara Interimskonsult är dynamiskt och inspirerande, man jobbar med olika branscher, olika företagsstorlekar och olika verksamheter.

Vad kan man förvänta sig av en Interimskonsult?

Man får en snabbstartad kompetent kraft som bollplank och verksamhetsutvecklare.

Du får ett par ögon utifrån som kommer med andra perspektiv och influenser kring hur andra bolag arbetar.

Kan du ge exempel på ett lyckat inte­rimsupp­drag? 

Jag var Interim CTO på ett SaaS-bolag som ville ha en genomlysning av tekniken de använde och som deras plattform var byggd med. De ville också arbeta agilt och få det arbetssättet stabilt och produktivt. Mitt uppdrag pågick 9 månader, sedan rekryterade de en permanent CTO.

Vad är det bästa respektive sämsta med att vara interimskonsult?

Det bästa är hur dynamiskt och föränderligt det är. Det handlar om skilda branscher och företag i olika faser:

Ett ungt bolag som behöver bli moget, ett medelstort bolag som expanderar, ett traditionellt/analogt bolag som vill digitalisera.

Variationen inspirerar.

Interim är synonymt med tillfällig. Man jobbar för långsiktiga förändringar genom kortsiktiga uppdrag.

Det kan vara värt att tänka på. Du verkar som en tillfällig kraft och inte som en permanent. Är du konsult brukar du dock se det som en fördel.

Upplever du att du ibland får orimliga krav? Förväntas du ständigt vara tillgänglig?

Nej, precis som med alla uppdrag är det viktigt att man är tydlig med vad som ska göras och hur man mäter vad man åstadkommit. Risken finns annars att det blir ett glapp i förväntningar och att det finns krav man inte kommit överens om.

Att jobba med förväntningar är en viktig del i konsultarbetet.

Hur stämmer man av förväntningar?

Ha tydliga, enkla, konkreta definitioner av saker och ting. Ha en löpande uppföljning anpassat till den arbetstakt/rytm som kunden har.

Vissa bolag jobbar i månadstakt, andra i veckotakt och vissa med dygnstakt.

Utöver din egen kompetens vad väger du in innan du tar på dig ett uppdrag?

Vilken bransch det handlar om. Var bolaget befinner sig i sin utveckling. Som Interim finns vissa faser där man kan bidra bäst. Det handlar ibland om uppskalning och ibland om annan förändring av verksamheten.

 

Vad gör du för att komma upp på banan och åstad­komma resultat snabbt?

Den onboarding som i vanliga fall tar veckor gör man som konsult betydligt snabbare.  Man är van att ta in stora mängder information och sortera och prioritera det som är väsentligt.

Det gäller att snabbt komma in i uppdaget genom att ställa rätt frågor och precisera målet. 

Säg att ett uppdrag handlar om att modernisera en systemarkitektur. Då vill man såklart kika på den aktuella systemarkitekturen. För att kunna göra en analys behöver man få åtkomst till system, kika på aktuella kartor, få tid med ansvariga personer och intervjua dem. Medarbetarna har ofta fullbokade agendor och då är det viktigt att framhålla att dessa möten är en viktig ingrediens för att komma framåt.

Hur håller du dig uppdaterad?

Idag behöver man inte gå till bibliotek på samma sätt för att lära sig saker. Det kan vi tacka den digitala världen för.

Jag omvärldsbevakar och fortbildar mig regelbundet i de fackkompetenser som behövs. Jag läser nyheter och företagens egen kommunikation. Att lyssna på poddar och Youtube går för långsamt. Det går fortare att läsa.  Säg att Google Analytics har släppt en ny version då läser jag Googles egen information. Vilka skillnader har den nya versionen konkret? Det är nischad information för ett specifikt kunskapsområde man behöver behärska.

Hur håller du ditt nätverk i liv?

Traditionellt försäljningsarbete; hundra knack, tio snack, ett tack.

Jag håller regelbunden kontakt med de personer och uppdragsgivare jag haft kontakt med och de verksamheter och branscher jag verkat i.  Digitala sätt att hålla kontakt blir idag ett komplement till direktkontakt; sociala medier för konsulter är ju LinkedIn.

Vad har du för förväntningar på ett rekryteringsföretag?

En smidig process. Det handlar om en interaktion mellan tre parter där mellanhanden har kontakt med uppdragsgivaren åt ena hållet och konsulten åt andra.

Det är ett antal interaktioner med vissa fasta byggstenar: uppdragsbeskrivning, avtal och avslut. För att effektivisera bör man tänka – så få kontakter som möjligt med så stor nytta som möjligt. 

Jämför man olika Interimsbolag idag finns en stor spännvidd kring hur man arbetar. Ge det tre år så kommer det synas ännu mer vilka som är kundorienterade och förstår konsulters och uppdragsgivares behov.

Många bolag gör idag både traditionell rekrytering och interimsrekrytering. Det blir vilseledande om man tror att det fungerar likadant. Vissa inslag är lika, andra inte. Vid interim är det två juridiska enheter, i from av bolag, som gör affärer ihop. Att hantera detta på samma sätt som man skulle göra med en privatperson, som är aktuell för fastanställning, blir inte relevant. Sådant kommer rekryteringsbolagen få träna på.

Hur kommer Interimsmarknaden utvecklas framåt? Kommer vi se fler interims­konsulter?

Det kommer finnas fler. Det här är bara början. Det sker en stor förändring av arbetsmarknaden tack vare globalisering och digitalisering. Ända sedan World Wide Web lanserades 1993 har mycket handlat om att effektivisera, digitalisera och förbättra. Att göra produkter mer konsumentvänliga.

På arbetsmarknaden finns inslag som är 120 år gamla som behöver moderniseras.  Konservativa krafter vill bevara och progressiva modernisera.

Vissa verksamheter förändras så pass mycket att det inte går att planera dem utifrån att man har en livslång anställning. Det är inte seriöst. Det finns internetbolag idag som kanske inte finns kvar om fem år, då har andra  nya bolag skapats istället.

Det handlar om vilka roller man behöver för att åstadkomma något under en viss period. Hur hittar jag dessa kandidater, hur tillsätter jag dem och hur betalar jag dem snabbt och enkelt?

En effekt av pandemin är att personal utanför techbranschen fått testa att arbeta på distans. Inom tech har vi arbetat offshore sedan länge så det kommer fortsätta och sprida sig alltmer.

Många bolag har nu insett att det går lika fint att ha anställda i Guatemala, Litauen och Vietnam som Arboga, Växjö och Örebro.

Kraften från pandemin kommer sätta press på hur traditionella bolag organiserar sitt arbete.

För alla är det inte helt tydligt. Ska konceptet kretsa kring en viss anställningsform eller är det flexibiliteten som är kärnan?

Det kommer säkert bli olika nischer, segment och beteckningar för att förstå vad man är ute efter.

Executive Interim berättar att det är seniora experter. Troligtvis har man visat att man är skicklig på att hantera föränderliga situationer. Detta skiljer sig från exempelvis gig som ofta handlar om korta uppdrag där även privatpersoner är kunder.

Det behövs olika benämningar på konsulter för att vi ska kunna avgöra vad vi är ute efter. Rekryteringsföretagen kommer specialisera sig mer och mer. Söker du en tillfällig expert inom ett visst område kommer det finnas nischade firmor för just det.

Text: Anna Forsberg 

Vill du veta mer om Executive Interim kontakta carola.holgersson@dmatch.se